Program

Program představuje celotáborová hra, která prostupuje veškerým děním od začátku do konce tábora. Naším cílem je, aby příběh, který se odehraje, nebyl dětem vyprávěn, ale aby byl dětmi prožit. Zároveň se snažíme o to, aby děti samy měly možnost ovlivnit průběh děje a volit cestu, kterou se dostanou do cíle. To sice skýtá jisté riziko neplánovaných akcí, ale zároveň tříbí naši schopnost improvizace.

Celotáborových her máme za sebou už celou řadu a seznam jejich témat najdete v sekci historie. Do této chvíle žel bohu neexistoval žádný archiv, a tak je mnoho dobrých nápadů již zapomenuto a nenávratně ztraceno v propadlišti času. V sekci historie se snad budou časem objevovat střípky paměti vylovené ze dna oceánu zapomenutí a fotografie, které se nám snad podaří sesbírat.

           

Principy celotáborových her:

 

·        Jednotlivé hry jsou zasazovány do smyšlené legendy. Ta mívá složitou zápletku, která je postupně rozplétána. Po skončení tábora musí mít účastníci pocit, že právě přečetli knihu nebo vyšli z kina.

·        Zápletku řeší samy děti a do značné míry volí postup. K tomu je využívána volená rada moudrých v čele s kadety.

·        Hra musí mít jasný a vznešený cíl. Motivací by neměl být osobní prospěch.

·        Hra je rozdělena na mnoho etap. Dosažení každého dílčího cíle je odměňováno táborovými penězi, kterými zpravidla disponuje celý oddíl.

·        Odehrává se v tajemném prostředí protknutém nadpřirozenými silami.

·        Je dobře zasazena do okolní krajiny.

·        Důraz je kladen na spolupráci dětí v oddíle, ne na prospěch jednotlivců.

·        Hry související s legendou musejí být vyvážené. Musíme sportovat, ale také tvořit, myslet, či si jen tak hrát.

·        Z každého tábora si děti musí odvést několik silných, příjemných zážitků spojených s legendou.

·        Každá celotáborovka musí obsahovat alespoň 2 noční hry. Naší zásadou však je děti neděsit. Cílem je naučit je pohybu v nočním lese a zbavit je iracionálního strachu. Ne ho podporovat.

·        Pokud nám to počasí alespoň částečně dovolí, každý rok vyrážíme na dvoudenní puťák. Jsme vybaveni na noční bivaky i v dešti.

·        Každoročně si oddíly staví (v současnosti už jen kultivují) v lese chýše a tábořiště. V případě pěkného počasí by tam měly alespoň jednou za tábor přespat.

·        Tábor končí dosažením cíle a poté obyčejně arabským trhem, na kterém lze utratit táborové peníze.